Om Grundejerforeningen 3G-Ebbeloekke

Hvordan er grundejerforeningen opstået? Grundejerforeningen 3G-Ebbeløkke består af 67 parceller på Peter Andersensvej og Lupinstien, der ligger på sydsiden af Sjællands Odde mellem Ebbeløkke Bakke og Sejerøbugten.

Grundejerforeningen er stiftet i 1975, da de sidste grunde blev udstykket fra ejendommen 3G – i dag Peter Andersensvej 1. Disse grunde (PA1–PA25) er tvungne medlemmer af grundejerforeningen – de øvrige er frivillige medlemmer.

Den første sommerhusgrund, i dag PA42, blev udstykket omkring 1938, da lyngheden dækkede halvdelen af arealet og resten blev drevet som landbrug af Peter Andersen i landejendommen (PA1). I 1944 blev der plantet rækker af fyrretræer på lyngarealet som læhegn, og derefter er 3G udstykket lidt efter lidt.

Grundejerforeningens hovedopgave er at vedligeholde vejene: Lupinstien, Peter Andersensvej med stikveje samt et stykke af Tjørneholmen. Åbredden dækker 25% af udgifterne til vedligeholdelse af vejen.

Telefonnumre der er rare at have:

Akuttelefonen: 7015 0708

Politiet: 114
Ebbeløkke Vandværk: 5932 1008
Renovation: 59433099
Andel Energi: 7029 2929
Odsherred Kommune: 5966 6666
Odsherred Forsyning: 7012 0049
Dyrenes Beskyttelse: 1812 (vagttelefon)