Velkommen til grundejerforeningen 3G-Ebbeloekke

Hjemmeside for  3G-Ebbeloekke

Kære grundejere


Husk at det påhviler grundejerne at sikre fri passage på vejene.

Det betyder at der skal ryddes ud til vejen i 4 meters højde således skraldebiler og andre store køretøjer med ærinde i grundejerforeningen kan komme ind i området og løse deres opgaver.

Ligeledes er det den enkelte grundejer der er forpligtet til at fylde grus i de opståede regnvandshuller, så der sikres rimelig fremkommelighed.

Vi oplever ind i mellem at der holder biler parkeret delvist ude på grusveje, stikveje og fællesindkørsler - disse er brandveje og skal holdes fri således passage med brandslukningskøretøjer kan ske uhindret.

Bedste hilsen

Bestyrelsen i grundejerforeningen 3G-Ebbeloekke.