Vi har en Facebook gruppe

Natur3G'ruppen Ebbeløkke

Vi har i nogle år forsøgt at afholde et fælles arrangement i forbindelse med Sankt Hans aften. Det foregår som regel på stranden neden for PA38 - med ejerens tilladelse og på betingelse af at vi selvfølgelig rydder op efter os.


Ellers vil vi bestræbe os på at lægge invitationer og orienteringer om diverse arrangementer herunder.

Det blev lovet at bestyrelsen ville lægge en link til vejledningen fra Odsherred omkring placeringen af skraldespande på grundene. 


Kære grundejere


Husk at det påhviler grundejerne at sikre fri passage på vejene.

  • Det betyder at der skal ryddes ud til vejen i 4 meters højde således skraldebiler og andre store køretøjer med ærinde i grundejerforeningen kan komme ind i området og løse deres opgaver.
  • Ligeledes er det den enkelte grundejer der er forpligtet til at fylde grus i de opståede regnvandshuller, så der sikres rimelig fremkommelighed.
  • Vi oplever ind i mellem at der holder biler parkeret delvist ude på grusveje, stikveje og fællesindkørsler - disse er brandveje og skal holdes fri således passage med brandslukningskøretøjer kan ske uhindret.
  • Vær opmærksom på at hastigheden på vejene er max 20 km i timen. (også for gæster, lejere og andre udefra)


Bedste hilsen

Bestyrelsen i grundejerforeningen 3G-Ebbeloekke.